Traduction automatic

Z interlingva
Verze z 26. 2. 2022, 22:49, kterou vytvořil 90.179.36.9 (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pomozte s upřesněním anglického překladu Wikipedia! Opravte nepřesný (strojový) překlad v angličtině (levé okno k editaci) z interlingvy (pravé okno). Klikněte na nevybarvená čísla stránek. Po ukončení editace klikněte na Publish page.

Opravami chyb pomůžete vylepšit automatický překlad IA -> EN a EN -> IA.

Adjuta con le correction del traduction anglese Wikipedia! Repara le traduction imprecise (machinal) in le anglese (le fenestra sinistre de modification) de Interlingua (le fenestra dextre). Clicca super le numeros non color del paginas. Post le edition clicca le button Publish page.

Per medio del correctiones vos adjuta ameliorar le traduction automatic IA -> EN a EN -> IA.

Help with the refinement of the English translation of Wikipedia! Correct the inaccurate (machine) translation in English (left window to edit) from the interlingua (right window). Click on the uncolored page numbers. When editing is complete, click on Publish page.

By correcting errors you will help improve the automatic translation of IA -> EN and EN -> IA.